arsmote

Til medlemmene i Singsaker basketklubb                                                                                                              Trondheim, 21.08.2020

Innkalling til årsmøte i Singsaker basketballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Singsaker basketballklubb.


Årsmøtet avholdes den 10. september 2020 klokka 19:00 på Microsoft Teams. Alle som ønsker å delta
må sende en epost minst en time før til ingeborg.kaus@sintef.no for å få tilsendt lenke til
møteinnkalling.


Dersom et medlem ønsker en sak tatt opp på årsmøtet, må saksunderlag sendes styret på epost
post@singsakerbbk.no senest 27 august 2020.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på klubbens nettside, Facebookside og Facebookgrupper.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer
informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret


Dokumentene til møtet ligger her:


Budsjett

Regnskap

Revisors beretning

Sakliste

Årsberetning

Organisasjonsplan

Vedtekter


Protokoll fra årsmøtet

LOREM IPSUM DOLOR SITAME CONSECTETUR ADIPISCING


Fermentum aliquam etiam blandit consectetur donec adipisicing elitso tellus eiusmod blandit adipisicing blandit aliquam etiam elitso eiusmod tellus consectetur blandit fermentum donec aliquam elitso donec.


Lorem ipsum

LOREM IPSUM DOLOR SITAME CONSECTETUR ADIPISCING


Fermentum aliquam etiam blandit consectetur donec adipisicing elitso tellus eiusmod blandit adipisicing blandit aliquam etiam elitso eiusmod tellus consectetur blandit fermentum donec aliquam elitso donec.


Lorem ipsum

post@singsakerbbk.no

Bankkonto: 8601 28 24019

Org.nr. 984 066 813

Hjemmebane: Rosenborghallen

Stadsing. Dahlsgt. 1, Trondheim

Kart