Årsmøte

Til medlemmene i Singsaker basketklubb                                                                                                              Trondheim, 15.03.2023

Innkalling til årsmøte i Singsaker basketballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Singsaker basketballklubb.


Årsmøtet avholdes søndag 17. mars 2024 klokken 19:00 på Teams. 


Ved spørsmål om årsmøtet kan styrets leder Espen Øyan kontaktes på leder@singsakerbbk.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer
informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret


Dokumentene til møtet ligger her:


Forretningsorden

Saksliste

Årsberetning

Regnskap

Styrets økonomiske beretning

Kontrollutvalgets beretning

Idrettslagets organisasjonsplan

Budsjett

Innstilling til nytt styre

Innstilling til ny valgkomite


Vedtekter


Etiske retningslinjer for Singsaker basketballklubb

Beredskapsplan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn