Årsmøte

Til medlemmene i Singsaker basketklubb                                                                                                              Trondheim, 23.03.2020

Innkalling til årsmøte i Singsaker basketballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Singsaker basketballklubb.


Årsmøtet avholdes den 23. mars 2022 klokka 19:00 på Microsoft Teams. 


Ved spørsmål om årsmøtet, kan styrets leder Ingeborg Kaus kontaktes på leder@singsakerbbk.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer
informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret


Dokumentene til møtet ligger her:


Budsjett

Regnskap

Kontrollutvalgets beretning

Sakliste

Årsberetning

Styrets økonomiske beretning

Vedtekter


LOREM IPSUM DOLOR SITAME CONSECTETUR ADIPISCING


Fermentum aliquam etiam blandit consectetur donec adipisicing elitso tellus eiusmod blandit adipisicing blandit aliquam etiam elitso eiusmod tellus consectetur blandit fermentum donec aliquam elitso donec.


Lorem ipsum

LOREM IPSUM DOLOR SITAME CONSECTETUR ADIPISCING


Fermentum aliquam etiam blandit consectetur donec adipisicing elitso tellus eiusmod blandit adipisicing blandit aliquam etiam elitso eiusmod tellus consectetur blandit fermentum donec aliquam elitso donec.


Lorem ipsum