Easy Basket

Easy Basket

Easy Basket er en forenklet versjon av basketball med egne regler tilpasset de yngste aldergruppene. Spillet er for elever til og med 7. trinn. Easy Basket er først og fremst et aktivitetstilbud og ikke en konkurranseidrett. Spillets regler er forenklet for å  gjøre spillet lettere for yngre spillerne. Både reglene og ideologien understreker spillets pedagogiske funksjon og kamplederne (dommerne) er i første rekke der for å veilede og hjelpe.


Easy Basket inneholder grunnleggende ferdigheter, fysisk aktivitet, sosial utvikling og lagøvelser som alle deltar i. Dette utvikler og forbereder gutter og jenter for de fleste idretter og oppmuntrer dem fram mot et morsomt og givende idrettsliv. Easy Basket er et tilbud til alle - der alle kan delta og der alle får delta.


Easy Basket Challenge – basket for de aller yngste, opp til 10 år

EBC er forkortelsen på de basketarrangementene der de yngste barna spiller sine kamper. I løpet av et par timer samles et antall lag fra forskjellige klubber til kamper, felles leker og aktiviteter. Kampene spilles med forenklede regler. Blant annet med lave kurver og fire spillere per lag på banen, for å skape store flater og delaktighet i spillet.


Engasjement, glede og nysgjerrighet skal gjennomsyre et Easy Basket Challenge-arrangement; det skal være enkelt og gøy å delta.


Easy Basket – basket for barn til og med 7. klasse (t.o.m. U13.)

Over ytterligere to år legges det vekt på at barna får utvikles i sitt eget tempo. Easy Basket (EB) er nettopp det som navnet tilsier – basket på barnas vilkår med enklere regler som gir alle mulighet til å være med og utvikle seg.


Under en Easy Basket sesong har et lag kamper omtrent en helg per måned. Det spilles fire mot fire og kampene har seks perioder på fem minutter, delt i to omganger. Alle spillerne får være på banen minst en periode i hver omgang og alle skal spille like mye. Målet med Easy Basket er å aktivisere barna samtidig som de lærer grunnprinsippene for basketball og forhåpentligvis ønsker å fortsette å spille på høyere nivå.


U12 SBBK