Medlemskap

Medlemskap og spillerlisens


Det er følgende utgifter med å spille basket i Singsaker BBK:

 

Medlemsskap: 50,- kr for enkeltmedlem

Treningsavgift: varierer etter alder.

Spillerlisens: varierer etter alder.

Serieavgift: varierer etter alder og lag.

 

Om noen har utfordringer med å betale kontingent og egenandel, har klubben blant annet inkluderingsmidler man kan søke om. Noe informasjon om disse midlene finnes på klubbens hjemmesider om inkluderingsmidler. Ta kontakt med Ola Fredin i klubbstyret (ola.fredin@gmail.com, 402 27 859) angående søknad om slike midler. Det er viktig for klubben at økonomi ikke skal være en begrensning for deltakelse, derfor oppfordrer vi alle som har behov for støtte om å søke, uansett grunn.

 

Medlemsskap og treningsavgift går til Singsaker BBK og dekker klubbens utgifter til serieavgift, trenere, utstyr, utlånsdrakter, dommerhonorarer, reise, cupdeltakelse og andre kostnader. I tillegg til generell prisvekst har klubben større spillergrupper enn før, noe som krever flere trenere med høyere kompetanse. Treningsavgiften lar også klubben leie halltid utover tildelt rammetid, som igjen gir et bedre tilbud til flere spillergrupper i klubben.

 

Alle spillere fra den dagen de fyller 13 år betale lisens til Norges Basketballforbund for å kunne spille kamp og delta i serie eller cup. Lisensen dekker også den obligatoriske idrettsforsikringen som alle spillere må ha. Alle må kjøpe egen lisens i MinIdrett eller MinBasket-appen.

(første gang spiller løser lisens, må denne settes opp av medlemsansvarlig Tone Muthanna (tonepone@gmail.com, 951 86 817)).

 

Følgende er gjeldende satser for treningsavgift - sist oppdatert av styret for 2022/2023:

 

  • U10 (til og med 4. trinn):  kr 1.000,- (ingen NBBF-lisens)
  • U12 (til og med 6. trinn): kr 1.000,- (ingen NBBF-lisens)
  • U13 (til og med 7. trinn): kr 3.000,- + kr 560,- i NBBF-lisens
  • U14/U15/U16/U17/U19: kr 3.000,- + kr 980,- i NBBF-lisens
  • Jenter 2006-2013: 1500,- (+ aldersavhengig lisens for over 13 år)
  • Senior (spiller serie): kr 3.000,- + kr 1.299 i NBBF-lisens
  • Senior (rekreasjon): kr 2.000,- (ingen NBBF-lisens)

 

Medlemskontingent er 50,- og gjelder for kalenderåret. Foreldre oppfordres også til å melde seg inn i klubben.

 

Treningsavgift og medlemskontingent innkreves via Spond.

 

Halltid og støtte fra kommunen beregnes ut ifra antall aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 31.12 hvert år. Det er derfor viktig at alle betaler i tide.

 

Ta kontakt med medlemsansvarlig Tone Muthanna (tonepone@gmail.com, 951 86 817) om du har spørsmål om medlemskontingent eller lisens.