Medlemskap

Medlemskap og spillerlisens

Medlemskontingenten utgjøres av ulike komponenter:


Medlemsskap: 100,- kr for enkeltmedlem /

Treningsavgift: varierer etter alder.

Spillerlisens: varierer etter alder.

Serieavgift: varierer etter alder og lag.


Om noen har utfordringer med å betale kontingent og egenandel, har klubben blant annet inkluderingsmidler man kan søke om. Noe informasjon om disse midlene finnes på klubbens hjemmesider om inkluderingsmidler. Ta kontakt med Karianne Tilseth Berg i klubbstyret (900 60 910 / tilseth.berg@advstrand.no) angående søknad om slike midler. Det er viktig for klubben at økonomi ikke skal være en begrensning for deltakelse, derfor oppfordrer vi alle som har behov for støtte om å søke, uansett grunn.


Medlemsskap og treningsavgift går til Singsaker BBK og dekker klubbens utgifter til serieavgift, trenere, utstyr, drakter, dommerhonorarer, reise, cupdeltakelse og andre kostnader.


Alle spillere fra U13 (fra og med 7. trinn) og eldre må dessuten betale lisens til Norges Basketballforbund for å kunne spille kamp og delta i serie eller cup. Lisensen dekker også den obligatoriske idrettsforsikringen som alle spillere må ha. Alle må kjøpe egen lisens i Min Idrett.

(er det første gang du er inne her så opprett "Ny bruker" oppe i høyre hjørne. Se her for bruksanvisning).


Følgende er gjeldende satser for treningsavgift (inkludert kr 100,- i  medlemsavgift)- sist oppdatert av styret for 2018/2019:


  • U10 (til og med 4. trinn):  kr 500,- (ingen NBBF-lisens)
  • U12 (til og med 6. trinn): kr 1.400,- (ingen NBBF-lisens)
  • U13 (til og med 7. trinn): kr 1.400,- + kr 560,- i NBBF-lisens
  • U14/U15/U16/U17/U19: kr 2.600,- + kr 980,- i NBBF-lisens
  • Senior (spiller serie): kr 2.700,- + kr 1.300 i NBBF-lisens
  • Senior (rekreasjon): kr 1.000,- (ingen NBBF-lisens)


Støttemedlem: 100,- kr. for foreldre/foresatte/familie og andre som ønsker å støtte klubben økonomisk. Støttemedlemmer bes også om å registrere seg på Min Idrett, fordi klubben får utbetalt støtte for antall medlemmer som er registrert på Min Idrett før 31. desember.


Treningsavgift (inkl. medlemsavgift) betales til kto. 8601.28.24019 innen 1. oktober.


Innbetaling må merkes med spillerens navn og fødselsår.


Halltid og støtte fra kommunen beregnes ut ifra antall aktive medlemmer som har betalt kontingent innen 31.12 hvert år. Det er derfor viktig at alle betaler i tide.


Vi ber også om at deltakere på foreldrebasket betaler 100,- i  medlemskontingent.


Ta kontakt med styrets økonomiansvarlig (Kjell Johansen) om du har spørsmål om medlemskontingent eller lisens.

post@singsakerbbk.no

Bankkonto: 8601 28 24019

Org.nr. 984 066 813

Hjemmebane: Rosenborghallen

Stadsing. Dahlsgt. 1, Trondheim

Kart