Styret

Styret


Styremedlemmer for sesongen 2023/2024


Leder

Espen Øyan (93281515)

espen.oyan@gmail.com


Nestleder

Kirsti Fossland Brørs (91737471)

kirstifb@gmail.com


Kasserer

Ola Fredin (40227859)

ola.fredin@gmail.com


Styremedlem

Tone Muthanna (95186817)

tonepone@gmail.com


Styremedlem

Kristin Richstad Eriksen (92449041)

kristinrichstad@gmail.com


Styremedlem 

Ingvild Heggstad (40044347)

ingvild.heggstad.gmail.com


Varamedlem

Nashmil Saleh (41274488)

nashmilsaleh@gmail.com


Henvendelser til klubben: post@singsakerbbk.no