Kamp

Kamper


Kampoppsett:

Velg først Region Midt og deretter hvilken serie du vil se på


Innmelding av kampresultat:

sms https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Hvordan-legg-inn-resultat.aspx

(For å finne kampnr.: Gå inn i Kampoppsett (ovenfor) og velg først Region Midt og deretter ønsket serie. Klikk på "Alle kamper" nederst til høyre i "oppsett"-boksen. Kampnr. står da i kolonne to.)


Kortversjon: Send sms til 2252: NBBF<mellomrom>kampnummer<mellomrom>resultat med bindestrek. Eks: "NBBF 2116101001 99-110".