Sekretariat


Sekretariat


Alle lag i seriespill skal stille sekretariatet i egne hjemmekamper.


Alle spillere må påregne å sitte sekretariat i løpet av sesongen, og skal kurses av klubben/regionen før de kan sitte sekreteriat. Eldre spillere fører LIVE kampskjema (må ha med egen PC/nettbrett), yngre spillere bemanner scoreboard og skuddklukke. Foreldre er selvsagt velkommen til å sitte sekreteriat også!


Sekreteriatsjobb lønnes med 50 kr pr. kamp, legg inn krav om utbetaling via Google-skjema:

https://forms.gle/ci7VQxyvjskfwQ5NASekretariat rutiner

Sekretariatet består av tre personer:

 • Sekretær
 • Tidtaker/scoreboard
 • 24-sekundstidtaker (skuddklokke)


Før kampen

 • Oppmøte 20 minutter før kampstart
 • Sette ut benker til lagene (i det ene lagerrommet med port – portåpner finnes hos hallvakta)
 • Sette ut 24-sekundstavler (i klubbskapet i lageret under tribunen – hallvakta har nøkkel)
 • Sette opp sekretariatsbord: bord, stoler, tidtavle (i hallvakt-boden – hallvakta har nøkkel)
 • Finne frem sekretariatsutstyr: (egen) PC m/LIVE kampskjema, retningsmarkør, lagfeil-markører (i boks i klubbskapet i lageret under tribunen)


Sekretær

 • Fører LIVE kampskjema på egen PC/nettbrett
 1. Overføre kampoppsett fra TurneringsAdmin til LIVE kampskjema
 2. Få trenere/lagledere til å kontrollere og evt. redigere lagoppstilling, og signere kampoppsett
 3. Føre poeng, fouls og timeouts underveis i kampen
 4. Sikre at dommer kontrollerer og signerer kampskjema etter kampslutt
 5. Overføre kampresultater tilbake til TurneringsAdmin


Tidtaker

Har ansvar for følgende oppgaver på spilletavla

 • Start/stopp av spilletid
 • Poeng
 • Time-out
 • Lagfouls
 • Varsle innbytte
 • Retningspil (possession)


24-sekundstidtaker

Ansvarlig for å sjekke at lagene fullfører sitt angrep innen lovlig tidsramme

 • Start/stop/reset av skuddklokke
 • Brukes ikke i U13G-kamper


Etter kampen

Rydd opp det som ble satt frem i punktet “Før kampen” dersom ikke det samme utstyret skal brukes på nytt.


Veiledning til alle roller