Sekretariat


Sekretariat


Hoops har laget et online sekretariatskurs som kan være nyttig å se på.


Alle lag i seriespill skal stille sekretariatet i egne hjemmekamper.


Sekretariatet består av tre personer:

 • Sekretær
 • Tidtaker
 • 24-sekundstidtaker
Sekretariat rutiner

Sekretariatet består av tre personer:

 • Sekretær
 • Tidtaker
 • 24-sekundstidtaker


Før kampen

 • Oppmøte 20 min før
 • Sette ut benker til lagene (i det ene lagerrommet med port – portåpner finnes hos hallvakta)
 • Sette ut 24-sekundstavler (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel
 • Sette opp sekretariatsbord: bord, stoler, tidtavle (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel)
 • Finne frem sekretariatsutstyr: kampskjema, retningsmarkør, rød + blå penn. Det ligger en sort perm i vaktbua + noe i teknisk rom under tribunen.


Sekretær

 • Fører kampskjema
 1. Fyll inn kampinfo
 2. Få lagene til å fylle inn lagoppstilling
 3. Føre poeng og fouls underveis i kampen
 4. Fullføre kampskjema etter kampslutt


 • Kampskjema består av tre ark: hvit (til dommeren), rosa (til vinnerlaget) og gul (til taperlaget)
 • Bruk blå/svart penn for utfylling + føring av 1. og 3. periode, rød penn for 2. og 4. periode


Tidtaker

Har ansvar for følgende oppgaver på spilletavla

 • Start/stopp av spilletid
 • Poeng
 • Time-out
 • Lagfouls
 • Varsler innbytte


24-sekundstidtaker

Ansvarlig for å sjekke at lagene fullfører sitt angrep innen lovlig tidsramme

 • Start/stop/reset av skuddklokke
 • Brukes ikke i U13G-kamper


Etter kampen

Rydd opp det som ble satt frem i punktet “Før kampen” dersom ikke det samme utstyret skal brukes på nytt.

post@singsakerbbk.no

Bankkonto: 8601 28 24019

Org.nr. 984 066 813

Hjemmebane: Rosenborghallen

Stadsing. Dahlsgt. 1, Trondheim

Kart