Foreldreinfo

Informasjon til foreldre

Foreldredeltakelse er viktig, både for klubben generelt og for spillerne. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskaper om basketball, men foreldredeltakelse er både sosialt, morsomt og lærerikt. Alle spillere liker å ha tilhengere på tribunen!


Sekretariat

Ved hver hjemmekamp må Singsaker BBK stille sekretariat. Det betyr at vi må bemanne dette med to til tre personer: En for kampskjema, en for kampklokke og en til 24-sekunderen (gjelder fra U15). En morsom jobb som gir deg orkesterplass til kampen. Du får selvsagt opplæring og sitter sammen med en som har erfaringen til du er trygg. Det finnes også god opplæring på nett.


Bortekamper

Ved bortekamper må nødvendigvis foreldre tre støttene til. Vi spiller kamper og cuper i mange haller rundt om i Sør- og Nord-Trøndelag, og da trenger vi hjelp til transport. Alle foreldre trenger ikke kjøre, men organisering av kjøringen er smart.


Lagkontakt

Foreldrene kan også delta som lagkontakt, som hvert lag skal ha. Dennes ansvar er å sørge for at sekretariat og kjøring er ordnet. Kontakt og informasjon mellom klubben, trener, spillere og foreldre er en viktig oppgave. Foreldrekontakten kan også ta initiativ til sosiale opplevelser og bidra til at spillergruppa fungerer inkluderende og trygg. Vi oppfordrer alle til å ta en periode som lagkontakt.


Dugnadsinnsats

Det er svært begrenset med pålagt dugnadsarbeid. For de yngste barna dreier det seg om å bidra litt med bakst, kiosksalg og praktisk arbeid når vi arrangerer Easy Basket-turnering én helg hvert semester. En sjelden gang blir vi bedt om å stille opp i forbindelse med elitelaget Jets sine hjemmekamper og overfor våre sponsorer. Ut over dette er det opp til den enkelte å engasjere seg i oppgaver for klubben. Vi er en liten og foreldrederevet klubb så alle som vil bidra er hjertelig velkommen om det gjelder oppgavene nevnt ovenfor, tillitsverv, sponsing eller andre ting. Ta kontakt med styret!