Politiattest

Krav om politiattest/barneomsorgsattest


Vi i Singsaker BBK er opptatt av at alle våre barn og ungdommer skal oppleve er trygt miljø i kontakt med klubben.


I likhet med idretten ellers krever derfor også Singsaker BBK at alle som utfører oppdrag for klubben som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold ovenfor mindreårige, fremviser politiattest (barneomsorgsattest).


Ordningen med politiattest omfatter både ansatte og frivillige over 15 år. Dette innebærer bl.a. at alle trenere, instruktører og lagledere med direkte kontakt med spillere skal fremlegge slik attest. Ordningen gjelder også andre med et ansvars eller tillitsforhold ovenfor den mindreårige, herunder foreldrerepresentanter som deltar aktiv i kontakt med spillerne, f.eks. i forbindelse med reisecuper e.l.


Les mer om politiattest på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39.

 

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjerne gjøre elektronisk, men for alle mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest.


Ta kontakt med styret v/Espen Øyan, espen.oyan@gmail.com for slik bekreftelse eller for nærmere avklaring om et behov for attest foreligger.


Elektronisk søknadsskjema finnes på:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/


Etter at politiet har behandlet søknaden, sendes attesten til søkeren selv. Søkeren plikter å fremvise attesten for styret i klubben v/ styremedlem Espen Øyan. 


 


Singsaker Basketballklubb v/styret

Når du har sendt din elektroniske søknad med vedlegg får du en slik bekreftelse. Deretter mottar du politiattesten i din digitale postkasse, eventuelt papirattest i posten. Denne må snarest framvises til klubbens ansvarlige. Attesten beholder du selv.


(Klikk for å se større bilde)