Treningstider

Treningstider


Treningstider 2020-2021 (Oppstart 28 september)


NB!!


Alle nye MÅ kontakte trener før de kommer på første trening, for å registreres i Spond slik at vi har oversikt over hvem som har vært på trening til enhver tid (for smittesporing)!


2010 og yngre

Trener: Lars Erik Røw larserikrow@gmail.com 46 88 00 83

Mandag 17:00-18:00 Singsaker skole
Torsdag 17:00-18:00 Singsaker skole


2008-2009

Trener: Lars Erik Røw larserikrow@gmail.com 46 88 00 83
Mandag 16:00-17:00 Singsaker skole
Torsdag 16:00-17:00 Singsaker skole


2006-2007

Trener: Marcus Wildish marcus.wildish@gmail.com 95 13 89 20

Mandag 19:00-20:30, Rosenborghallen (liten bane)

Onsdag 17:00-18:30 Strinda VGS


2004-2005

Trener: Jakob Baiden jbaiden93@gmail.com 92 03 36 32
Tirsdag 18:00-19:00 Charlottenlund VGS
Onsdag 16:00-18:00 (siste timen på liten bane) Rosenborghallen


2002-2003

Trener: Jakob Baiden jbaiden93@gmail.com 92 03 36 32
Mandag 19:00-20:30 Rosenborghallen (stor bane)
Onsdag 16:00-18:00 (første timen på liten bane) Rosenborghallen


1M

Trener:Terje Trobe terjetrobe@me.com

Onsdag 17:00-18:30 Strinda VGS


Jenter 2006 og yngre

Kontakt: ingeborg.kaus@sintef.no 98 24 39 40

Onsdag 17:00-18:30 Strinda VGS

post@singsakerbbk.no

Bankkonto: 8601 28 24019

Org.nr. 984 066 813

Hjemmebane: Rosenborghallen

Stadsing. Dahlsgt. 1, Trondheim

Kart