Tillitsvalgte

Info til tillitsvalgte med roller i singsaker


I menyen øverst så kan du holde musa over "Tillitsvalgte" i menyen for å se mer informasjon om politiattest, sekretariat, dommere og styret mm.

post@singsakerbbk.no

Bankkonto: 8601 28 24019

Org.nr. 984 066 813

Hjemmebane: Rosenborghallen

Stadsing. Dahlsgt. 1, Trondheim

Kart